Публикации: Преместване на офис мебели

Преместване на офис обзавеждане

Фирма за преместване на офис обзавеждане

Преместване на офис обзавежданеЗа преместване на офис обзавеждане е нужна фирма. Бюра, столове, шкафове и цялото офис оборудване налага по-специално отношение и повече грижи.

Във връзка с настаняваме и местене на мебелите в офиса, често се налагат повече грижи, отколкото тези в домашната среда. Свикването с едно обзавеждане, та макар то да е в работната среда е, често срещано явление и въпреки това за подмяната му са нужни множество фактори, които следва да са на лице.

Сред избора на ново офис обзавеждане се залага на функционалност, прецизност и модернизъм. Вземайки под внимание и факта, че едни мебели служат не сам за създаване на комфорта в работната среда те са и визията на фирмата, мястото, където се посрещат гости; място, където се сключват сделки и се заформят нови партньорства.

При подмяната на офис обзавеждане може да се наложи дори по-голяма екипност, отколкото по-време на самата работа. За опаковане на мебели, за пренасяне на офис техника и за събиране на лични вещи, участие може да вземе и екипа на фирмата и служителите в офиса.

Промяната на всяко едно нещо налага понякога ограничения. Те много пъти са и част от работата ни. За пренасяне на офис обзавеждане от едно място на друго, също може да се обърнете към фирма. Подмяната на работната среда, било то изразяваща се в промяна на офис обзавеждане, било то в смяна на местоположението крие огромна доза положителен ефект. Той може да се изрази в бъдещи партньорства, по-голяма клиантела за фирмата или други положителни качества.

Много биха казали, че едното преместване на офис обзавеждане е маловажно, но това не е така.

Цялостната промяна може да донесе много положителни ефекти, не само на фирмения успех, но и спрямо нагласата на служителите.

За всякакви въпроси свързани с офис обзавеждане може да потърсите услугите на хамал.бг.

Category: Hamal.BG TAG: , , , ,

Преместване на офис бюра и шкафове

Преместване на офис бюра и шкафове София 0888 575 888

Преместване на офис бюра и шкафовеПреместване на офис обзавеждане – бюра и шкафове е специфичен тип местене. Всеки офис притежава разнообразни по вид мебели, оборудване и техники, а към всеки от тях е нужно и специално внимание и отношение.

Като оценка при този вид местене, от фирма по пренасяне на товари и хамалски вид услуги е нужна оценка. Тя се прави на база извършен оглед, предварително и запознаване с детайлите около бъдещи дейности.

Към критериите за оценка, се отнасят опаковане на компютри и монитори, ксерокси, телефони, принтери и факсове, лични вещи, опаковъчни и демонтажни дейности на всякакво оборудване, архив на документация, бюра и контейнери шкафове, метални шкафове, парични каси и други. В това число по време на огледа се взема под внимание и дали има или липсва наличие на асансьор, брой на етажи и други.

Фирмата по преместване на офис обзавеждане – бюра и шкафове предлага своята крайна цена, съобразявайки всеки един от споменатите критерии. Включват се и опаковъчните материали в цената, а при желание от мебели, техника, бюра и шкафове могат да бъдат защитени против евентуални щети, чрез застраховка по време на преместване.

Към ценовата оферта за преместване на офис бюра и шкафове се подава хартиен или магнитен носител. Всичко това върви по регламентиран ред в деловодството, с цел да не бъде пропусната поръчка и изготвената по нея крайна оферта.

Самият процес около преместване на офис оборудване започва с опаковъчни материали, според нуждите на премествани бюра, шкафове и други наличности. Личните вещи могат да бъдат опаковани и индивидуално и лично. Всеки един кашон бива номериран и надписван. За ценностите като документация, техника и каса фирмата изпълнител носи отговорност.

Втория етапа от преместване на офис оборудване е свързан с демонтажа и опаковането. Етапността в преместване на обзавеждания за офис става, когато фирмата е голяма, а помещенията събират множество от горе изброените принадлежности. Тогава периодите може да са по-дълги и изискват специално отношение.

Преместване на парични каси, ксерокси, метални шкафове, бюра, стелажи от складове е в последния етап.

Category: Hamal.BG TAG: , , , ,

Преместване на офис мебели

Хамали за преместване на офис мебели в София 0888 575 888

Преместване на офис мебелиАко вие за пръв път се сблъсквате в живота си с преместване и то не какво да е, а офисно, и не сте запознати с всички трудности, които съпровождат това събитие се обърнете към професионалисти. Трябва да знаете, че преместването отнема значителна част от времето, сила и добро настроение. Някои хора да твърдо убедени, че преместването в нов офис или жилище с хамалска фирма, превоза на тежки и крупно габаритни предмети, като пиано, сейфове и други струва твърде скъпо удоволствие и затова предпочитат да правят всичко самостоятелно. И след всички мъчения разбирате, че някои вещи са се счупили, зацапали, деформирали, ръцете и гърба ги болят, а това е отнело много време и настроението е на нула. Всички тази трудности може да си спестите, ако се доверите на професионалисти.

След като вие дадете за провеждане на превоз, на обекта ще пристигне специалист — оценител. Той ще огледа мястото и работата, ще се запознае с условията, при които ще се осъществи превоза, като се изучват възможните трудности (вити стълби, тесни участъци, висок етаж, липса на товарен асансьор и тегло на превозните предмети) и на основата на тези данни се изготвя договора, обсъждат се с клиента сроковете и цените на превоза от офиса до новото място. Стойността на преместването се оформя от всички гореизброени фактори, както и от количеството хамали, транспортното средство, количеството и вида опаковъчни материали.

Добре е, поръчката за превоз да бъде дадена по отрано от деня на транспортиране, за да могат да бъдат обмислени всички нюанси относно транспорта. Необходимо е цялата техника, архив, папки, класьори и всички лични вещи на служителите предварително да бъдат опаковани в кутии. На всяка кутия да бъде описано съдържанието, за да може лесно да се намират на новото място. Добре е, да се предвиди преместването в петък, за да може през почивните дни всичко да бъде извозено и поставено на място в новото помещение. Така ще улесните себе си, персонала и най-вече клиентите и партньорите на компанията. Ако обаче се наложи преместването да стане веднага, не се притеснявайте вие ще получите услугата на най-високо ниво. След подписване на договора и уговарянето на срока до вашия офис ще дойде бригада хамали. Всяка техника, мебели, стелажи и лавици акуратно ще се опакова, при необходимост ще се разглоби и ще се надпише с маркет. След превоза хамалите ще разтоварят товара, ще монтират всяка мебел, като я поставят, където пожелаете. Преместването ще бъде организирано така, че да ви е максимално комфортно!

Category: Hamal.BG TAG: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Преместване на офис мебели и консумативи

Преместване на офис мебели и вещи 0888 575 888

Изхвърляне на офис мебелиРазнообразието на административни здания представляващи помещения отдавани под наем предоставя избор, както в ценови диапазон, така и по комфорт да се сменят от наематели. Не винаги обаче офисното преместване означава преместване в друго здание, за щастие много ръководителите избират вариант, за преместване на работните места в рамките на същия район. Това произлиза от ред различни причини:

– Сформирания колектив е привързан към териториалното място на работа, преместването на офиса в друг район навярно ще допринесе конфликтна ситуация между «ръководител — работник»;

– Наемодателите, в конкурентния случаи, в повечето са склони на отстъпки, за да запазят клиента при необходимост дори ще се опитат да разширят неговата офисна площ;

– И най-важното – това е икономия на парични средства плащани от фирмата, защото понякога преместването на офиса може да струва значително по-скъпо, отколкото плащане на малко по-висок наем;

И все пак, ако се налага да преместите офиса си, можете да се обърнете спокойно към фирма за хамалски услуги. Служителите на такава фирма имат голям опит в офисните премествания, които включват демонтаж, опаковка, изнасяне, натоварване, извозване, разтоварване, монтаж и подреждане на офис мебели, техника и други предмети на новото място. Практиката показва, че при 70% от всички офисни премествания в по-голяма степен всичко се извършва с непосредственото участие на клиента, както в процеса на подготовка, така и до завършване на цялата работа. Когато е необходимо да се разопакова документация и възможно да се налага преместване на стелажи, за по-голям комфорт на служителите и др. Извършвайки поръчка за преместване на офис, вие ще получите квалифицирана помощ от бригада хамали в продължение на целия цикъл на офисното преместване на вашата компания. Естествено някои подготвителни операции е необходимо да се направят непосредствено, преди да пристигнат хамалите във вашата фирма, но когато всичко мине под строг инструктаж във вид на пояснителни записки и разяснения по реда на провежданите работи преди непосредственото преместване на офиса, което ще улесни, както вас, така и служителите на хамалската фирма.

Преместването преминава през следните етапи:

А) вие се обръщате към фирма за хамалски услуги и в зависимост от количествата работни места във вашата компания се определя на място стойността на предстоящата работа;

Б) първо се оценява обема на имуществото, след това се съставя бюджет, който е фиксиран и в процеса на работа не се променя;

В) и естествено договор за извършваната услуга, в който ще бъде описано по ред всяко едно действие, което ще гарантира вашето спокойствие;

Г) някои работи обаче ще се наложи да поемете вие, като например:

– Демонтажа и монтажа след офисното преместване на техниката, климатиците и друга специална офис техника;

– Опаковка на архива на документи, техника, компютри, лични вещи на служителите и др.;

– Маркировка на работните места, мебели, техника, кутии, съгласно плана за разположение в новото офисно помещение;

– Залепване с тиксо вратички на шкафовете;

Category: Hamal.BG TAG: , , , , , , , , , , , , , , ,